Niedziela, 26 października 2014
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Pieniądze unijne zmieniaja szkołę .....

2014-10-17

W dniu 26 września w Sali Kolumnowej urzędu marszałkowskiego odbyła się konferencja podsumowująca wsparcie udzielone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubuskim w obszarze edukacji.

Drodzy nauczyciel, pracownicy oświaty.......

2014-10-14

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu swoim oraz całej Rady Miejskiej  w Słubicach składam Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich pracowników oświaty. Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w wychowywanie naszych najmłodszych mieszkańców, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.

To dzięki Wam, wielu młodych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa talenty  i pasje, a także znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami. W dzisiejszej, niełatwej rzeczywistości, to właśnie Wy stwarzacie  młodym ludziom szansę na odnalezienie właściwych wzorców i  odkrywanie pięknych stron świata.

Życzę Wam, aby każdego dnia ta niełatwa misja przynosiła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

Dziękując za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej, proszę jednocześnie o przyjęcie  najlepszych życzeń zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                                                                                                           Burmistrz Słubic

                                                                Tomasz Ciszewicz

Młoda sztuka znad Dunaju i Wisły

2014-10-14

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza na prezentację projektu „RIVE. Rivers of Europe”. Międzynarodowy zespół artystów, podróżujący na specjalnie zaprojektowanym statku wzdłuż Dunaju, przygotował program wystaw, warsztatów oraz spektakle łączące taniec współczesny, dizajn, muzykę i wizualizacje. POBIERZ PROGRAM WYDARZEŃ

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2014/2015

2014-09-26

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2014/2015. POBIERZ

Ogłoszenie o przetargu

2014-09-12

Dyrektor Żłobka Samorządowego "BAJKA" w Słubicach zaprasza do zapoznania się z ogłoszonym przetargiem na roboty budowlane. Więcej informacji tutaj: http://edukacja.slubice.pl/?a=tekst&id=8176

Ogłoszenie o konkursie

2014-08-27

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA NAUCZYCIELI INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Stypendyści 2014

2014-08-26

Każdego roku Burmistrz Słubic nagradza w formie stypendium uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy. Stypendium może otrzymać uczeń, który zgodnie z uchwałą nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2007r.w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w danym roku szkolnym spełnił co najmniej jeden z trzech warunków:

1)       otrzymał świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen;

2)       uzyskał tytuł finalisty lub laureata w zawodach lub olimpiadach przedmiotowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania;

3)       uzyskał wybitne osiągnięcia, zdobywając jedno z pierwszych trzech miejsc w konkursach, zawodach lub olimpiadach sportowych, artystycznych lub innych dziedzinach i formach aktywności na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

W tym roku szkolnym Burmistrz Słubic przyznał stypendium 17 uczniom. Uroczyste wręczenie wyróżnień miało miejsce 21 sierpnia 2014 r. podczas sesji Rady Miejskiej. Z rąk pana Piotra Kiedrowicza Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pana Piotra Łuczyńskiego Zastępcy Burmistrza stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Wszystkim stypendystom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.

Pomoc materialna dla uczniów - "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE"

2014-08-18

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, przeznaczona jest dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć  456 zł netto.

Pomoc materialna dla uczniów - "WYPRAWKA SZKOLNA"

2014-08-11

29 lipca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wyniki tegorocznego sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

2014-06-27

1 kwietnia 2014 r. odbył się sprawdzian będący podsumowaniem edukacji w szkole podstawowej. W naszej gminie do sprawdzianu przystąpiło 153 uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Arkusz standardowy, który rozwiązywała większość uczniów zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Wyniki sprawdzianu podawane są w punktach

archiwum aktualności

1 - 10 / 198 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |