Piątek, 9 grudnia 2016
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Program "Maluch plus" 2017

2016-11-29

W dniu 21 listopada 2016r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu w ramach rządowego Programu "Maluch" skierowanego do gmin i podmiotów niegminnych. Program "Maluch plus" 2017 składa się z czterech modułów, w ramach ktorych można uzyskać dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki oraz na dofinansowanie już istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Informacje o konkursie  "Maluch plus" 2017 można znaleźć na stronie MRPiPS www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Spotkanie z Panią Anną Zalewską - Minister Edukacji Narodowej

2016-11-28

W piątek 25 listopada w auli akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej. Przedstawiła harmonogram zamian w systemie polskiej oświaty. Zdaniem Zalewskiej zmiany są wprowadzane, gdyż gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, obecny system degraduje i ogranicza nauczanie przedmiotów przyrodniczych, a częste zmiany szkoły ograniczają samomotywację uczniów. Reforma ma na celu ograniczenie konieczności częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się.  - Staraliśmy się przewidzieć każdą sytuację, będziemy słuchać samorządowców, nauczycieli i dyrektorów, by podpowiadali w ramach konsultacji, czy nie zapomnieliśmy o jakimś przekształceniu - zapewniła podczas swego wystąpienia szefowa MEN.

PRACA JAKO OPIEKUN DOWOZÓW

2016-11-22

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach poszukuje osoby do zatrudnienia jako opiekun dowozów szkolnych. Więcej informacji pod nr telefonu 95 737 20 58.

Dotacja z programu ERASMUS+

2016-11-18

Uwaga! Agencja Pracy Twórczej w Poznaniu organizuje warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych, a także pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli. Szczegółowe informacje na temat spotkań znajdują się w załącznikach. KOMUNIKAT 1 KOMUNIKAT 2

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

2016-10-13

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom tym starszym i tym młodszym zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów

2016-09-22

Poniżej przedstawiamy protokół z rozstrzygniętego konkursu ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2016/2017. PROTOKÓŁ

E-dziennik w naszych szkołach

2016-09-15

Z dniem 1 września we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach gminy Słubice wprowadzono "e-dziennik" służący rejestracji wszystkich informacji o uczniu i zajęciach. Szkoła Podstawowa nr 2, nr 3, szkoła podstawowa w Golicach oraz gimnazjum nr 2 prowadzą dziennik wyłącznie w formie elektronicznej, pozostałe placówki będą prowadziły dzienniki dwutorowo w wersji elektronicznej i papierowej. W związku z wdrożeniem nowej aplikacji "e-dziennik" szkoły i gimnazja zmodernizowały sieci internetowe oraz zakupiły stosowne narzędzia do jej obsługi (licencje, tablety, notebooki) na łączną wartość około 100,00 tys. zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

2016-08-30

Burmistrz Słubic ogłasza konkurs na organizację autorskich zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice POBIERZ

ZATRUDNIENIE DLA NAUCZYCIELA

2016-08-19

Szkoła Podstawowa w Golicach poszukuje nauczyciela języka polskiego w klasach IV-VI oraz języka angielskiego w klasach I-VI. Więcej informacji w sekretariacie szkoły w Golicach ul. Słubicka 1 w godzinach od 7- 11 tel. 95 759 32 06

PRACA w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Slubicach

2016-08-16

Dyrektor SOSW w Słubicach zatrudni nauczyciela do nauczania przedmiotów: - matematyka (16 godzin) - fizyka (4 godziny) na czas zastępstwa. Kontakt: sow11@poczta.onet.pl, tel. 95 758 23 02

archiwum aktualności

1 - 10 / 266 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |