Czwartek, 21 sierpnia 2014
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Pomoc materialna dla uczniów - "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE"

2014-08-18

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, przeznaczona jest dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć  456 zł netto.

Pomoc materialna dla uczniów - "WYPRAWKA SZKOLNA"

2014-08-11

29 lipca 2014 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wyniki tegorocznego sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

2014-06-27

1 kwietnia 2014 r. odbył się sprawdzian będący podsumowaniem edukacji w szkole podstawowej. W naszej gminie do sprawdzianu przystąpiło 153 uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Arkusz standardowy, który rozwiązywała większość uczniów zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. Wyniki sprawdzianu podawane są w punktach

Zgłaszanie zorganizowanych form wypoczynku

2014-06-26

Pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp w sprawie zgłaszania zorganizowanych form wypoczynku POBIERZ

Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień

2014-06-26

Pismo w Urzędu Marszałkowskiego w sprawie projektu wspierającego zwalnianych pracowników sektora oswiaty po 31.12.2012r, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia. POBIERZ

Dyżury Przedszkoli Samorządowych i Żłobka w okresie wakacyjnym

2014-06-26

Patrz więcej.....

Nowe place zabaw przy szkołach.

2014-06-20

Przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach powstały nowe, kolorowe place zabaw dla dzieci.

O G Ł O S Z E N I E

2014-06-11

Dyrektor Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach informuje o otwarciu nowego oddział przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  Pobierz ogłoszenie

Nowa pracownia komputerowa

2014-05-20

Po Gimnazjum nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach została otwarta nowa pracownia komputerowa, tym razem w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach.

Dzień drzwi otwartych

2014-05-12

W dniu 9 maja 2014r. odbyły się drzwi otwarte w polsko - niemieckim przedszkolu w Słubicach.

archiwum aktualności

1 - 10 / 191 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |