Poniedziałek, 25 marca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Konkursy na stanowiska dyrektorów

2019-02-04

1 lutego 2019r. Burmistrz Słubic ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

2019-02-01

Burmistrz Słubic ogłasza rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola Samorządowego nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w Słubicach, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach, w Szkole Podstawowej w Kunowicach i w Golicach, punktów przedszkolnych w Kunowicach, Golicach i Świecku oraz do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3 w Słubicach, Szkoły Podstawowej    w Golicach i Szkoły Podstawowej w Kunowicach. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne do pobrania od dnia 01 lutego 2019 r. w jednostkach i na stronie ww.edukacja.slubice.pl w zakładce Rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

2018-12-20

Niech w nadchodzącym roku 2019 spełnią się Wasze wszystkie marzenia, niech spełnią się nawet najbardziej nieosiągalne pomysły.                          Składamy życzenia świąteczne pełne pozytywnych emocji i mamy nadzieję, że spędzicie te cudowne dni wraz z całą rodziną i znajomymi, w doskonałych nastrojach i w równie świetnej harmonii.            Dyrektor i pracownicy Zespołu Administracyjnego Oświaty.

PRZETARG NA DOWOZY 2019!

2018-11-26

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach ogłasza przetarg na dowozy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem w roku 2019. Termin składania ofert do 3 grudnia 2018r. do godziny 12:00 w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach ul. Akademicka 1, II piętro pokój nr 228. Dokumenty do pobrania w zakładce: Zespół Administracyjny Oświaty/Zamówienia Publiczne!

Wykład „Od depresji do zachowań autoagresywnych”

2018-11-13

W ramach wspierania umiejętności wychowawczych zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na bezpłatny wykład otwarty na temat objawów trudnych zachowań dzieci i młodzieży pn. „Od depresji do zachowań autoagresywnych”, który odbędzie się 17 listopada 2018 roku (w sobotę) w godzinach 9.00-12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach mieszczącego się przy ulicy Akademickiej 1.

UWAGA! CZEKA PRACA!

2018-11-05

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 ,,Jarzębinka” w Słubicach zatrudni dwie osoby na umowę o pracę, na stanowisko kucharki i pomocy kuchennej. Wymagania podstawowe: - wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (gastronomiczne), - co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku pracy związanym z gastronomią. Wymagane dokumenty: - CV, - list motywacyjny, - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje. Dokumenty można składać do dnia 23 listopada 2018 r, w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Jarzębinka”, ul. Kopernika 62, 69 – 100 Słubice, kontakt telefoniczny 95 7582312.

AUTORSKIE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

2018-09-25

Poniżej zamieszczamy protokół z autorskich kół zainteresowań na rok szkolny 2018/2019. Na to zadanie gmina przeznaczy 50.000 zł. z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. PROTOKÓŁ

KONKURS OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

2018-09-04

Burmistrz Słubic ogłasza Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice. Nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby do 19 września 2018 r., Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach). Informacji o konkursie udzielają : Pani Sabina Matkowska - Kierownik Biura Spraw Społecznych, tel. 957372008; Pani Jolanta Skręty - Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel. 957372052. OGŁOSZENIE

UWAGA! STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ. ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODU MIESIĘCZNEGO NA CZŁONKA RODZINY!

2018-08-14

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć: 1) do 30 września 2018r. - 514 zł netto, 2) od 1 października 2018r. – 528 zł netto. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny realizowane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 upływa dnia 15 września 2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018r. Od dnia 21 sierpnia w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 228, można pobierać wnioski. Zapraszamy również do pobierania wniosków  TUTAJ  oraz zapoznaniem się z Instrukcją i Regulaminem.

STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów I roku studiów wyyższych

2018-07-20

Uprzejmie informuję, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2018/2019 realizację programu p.n. "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych.

archiwum aktualności

1 - 10 / 306 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |