Czwartek, 27 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kółko "Kuźnia Pomysłów"

2016-10-21

Kółko „Kuźnia Pomysłów” finansowane jest w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez gminę Słubice. Autorskie zajęcia Pani Joanny Żak są jednym z przedsięwzięć realizowanych w naszej szkole w jego zakresie. Zajęcia artystyczno-profilaktyczne odbywają się raz w tygodniu, dwie godziny w czwartek dla uczniów klas III-V.