Czwartek, 27 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kuźnia Pomysłów

2017-04-07

W czasie zajęć kółka został zrealizowany program profilaktyczny „Cukierki”. Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego dokonywania wyborów zachowań właściwych dla własnego zdrowia i zdrowia innych ludzi. Uczniowi wspólnie przeczytali bajkę, wykonali wiele zabaw i różnorodnych zadań osnutych na kanwie bajki. Następnie każdy uczeń wykonał swoją książkę. Zajęcia przebiegały w atmosferze zrozumienia i szacunku do drugiej osoby. Zapisz