Czwartek, 27 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Tor przeszkód - sprawdzian na kartę rowerową

2017-07-18

W ostatnich dniach roku szkolnego zwykle chętni uczniowie przystępują do sprawdzenia umiejętności niezbędnych w poruszaniu się po drogach. Po zdanych testach i bezbłędnym pokonaniu toru przeszkód otrzymują kartę rowerową. W tym roku uczestniczyło w sprawdzianie 14 uczniów głównie z klasy czwartej, ale była też szóstka trzeciaków, którzy także ukończyli 10 lat potrzebne do otrzymania dokumentu. Pozytywnie próbę (test+jazda) przeszło siedmioro z nich. Gratulacje! Pozostałych zapraszamy do ponownego podejścia w przyszłym roku.
Zapisz