Czwartek, 27 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2018-08-17

Apel kończący pracę w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczął się 22 czerwca jak zwykle częścią oficjalną i hymnem. Na początku głos zabrały dziewczęta z samorządu uczniowskiego, które zaprosiły na występy uczniów biorących udział w konkursach piosenki. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Wieczorek-Kudryk, która po krótkim przemówieniu zaczęła wręczanie nagród klasom młodszym oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły. Następnie zaprezentowały się przedszkolaki i klasy młodsze z krótkimi występami. W kolejnej części pani dyrektor wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem i listy gratulacyjne dla rodziców uczniów, którzy zapracowali na takie cenzurki. Na zakończenie miały miejsce prezentacje klas starszych i nagrody dodatkowe wręczyły panie: Joanna Żak za udział w kółkach: plastycznym i muzyczno-tanecznym i Elżbieta Mierzejewska – prezes UKS za zaangażowanie sportowe.