Czwartek, 27 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Akademia "Poetycko o Niepodległej". Rekord dla Niepodległej.

2019-01-03

9 listopada uczniowie z każdego przedziału wiekowego zaprezentowali piosenki oraz utwory poetyckie związane bezpośrednio z tematyką patriotyczną i narodowowyzwoleńczą. Nasi uczniowie i pracownicy wzięli udział także w akcji „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy Hymn Narodowy. Oczywiście - jak nakazuje tradycja w naszej szkole - a capella.