Poniedziałek, 24 września 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2017-11-23

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach informuje o wyborze najkorzystniejszej  oferty  w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci i młodzieży do szkół  w 2018 roku.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ PRZEWOZÓW DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I Z POWROTEM Z GMINY SŁUBICE W 2018 ROKU

2017-10-18

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem w roku 2018. Oferty należy składać do dnia 27.10.2017r. do godziny 12:00 w Urzędzie Miejskim w Słubicach II piętro pokój nr 228. Dokumenty do pobrania. OGŁOSZENIE SIWZ FORMULARZ OFERTY WZÓR UMOWY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKAZ USŁUG WYKAZ POJAZDÓW WYKAZ OSÓB CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

2016-12-16

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach podaje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem na terenie Gminy Słubice w 2017 roku. INFORMACJA

PRZETARG NA DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY W GMNIE SŁUBICE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 i 2017/2018

2016-11-24

Zespół Administracyjny Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na realizację dowozów dzieci i młodzieży w Gminie Słubice. Termin składania ofert do dnia 2 grudnia 2016r. do godziny 12.00 w siedzibie zamawiającego pokój 228.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I Z POWROTEM Z GMINY SŁUBICE

2016-07-15

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach informuje o zakończeniu procedury przetargu nieograniczonego na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w roku szkolnym 2016/2017 wrzesień - grudzień 2016r. ZAWIADOMIENIE

Przedłużony termin składania ofert na realizację dowozów dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Słubice

2016-06-20

Na podstawie art. 38 pkt 6 ustawy PzP (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający przedłuża termin składania ofert na realizację usług przewozowych tj. przewozów dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Słubice do szkół i z powrotem na utworzonych przez Wykonawcę przewozów liniach otwartych w związku ze zmianami w treści SIWZ załącznik nr 5 - wzór umowy.

PRZETARG NA DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ!

2016-06-16

Dyrektor Zespołu Administracyjnego w Słubicach ogłasza przetarg nieograniczony na realizację usług przewozowych dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Słubice do szkół i z powrotem, na utworzonych przez wykonawcę przewozów liniach otwartych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym.

Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016

2014-06-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na realizację przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice w roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016

2014-06-06

Ogłoszenie w BZP 122665 z dnia 06.06.2014 (patrz więcej....)

Przetarg nieograniczony na realizacje zajęć w ramach projektu POKL.9.1.2: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” w Gminie Słubice.

2013-11-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. POBIERZ

1 - 10 / 49 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |