Czwartek, 21 czerwca 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Program "Maluch plus" 2017

2016-11-29

powiększ

W dniu 21 listopada 2016r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu w ramach rządowego Programu "Maluch" skierowanego do gmin i podmiotów niegminnych. Program "Maluch plus" 2017 składa się z czterech modułów, w ramach ktorych można uzyskać dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki oraz na dofinansowanie już istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Informacje o konkursie  "Maluch plus" 2017 można znaleźć na stronie MRPiPS www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.