Czwartek, 21 czerwca 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI !

2017-05-11

powiększ

12 czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których są jeszcze wolne miejsca.
Dodatkowo, przy dwóch podstawówkach: „jedynce” i „dwójce” powstaną oddziały przedszkolne, w których będzie miejsce dla 50 dzieci. Po pierwszym etapie rekrutacyjnym do przedszkoli przyjęto 168 dzieci.
109 podań nie można było rozpatrzyć m.in. dlatego, że w części przypadków, zgodnie z kryteriami rekrutacji rodzicom starającym się o miejsce dla ich dzieci w placówkach, przyznano tę samą liczbę punktów. To z tego powodu w kwietniu Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę, która wprowadziła dodatkowe kryteria. Umożliwią ponowne rozpatrzenie wniosków. Zgodnie z nimi dodatkowe punkty będzie można dostać w przypadku, gdy rodzice dziecka płacą podatki w gminie Słubice, pod uwagę będzie też brane miejsce zamieszkania dziecka.


Obecne kryteria rekrutacyjne zawiera tabela z wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i punktację.

Po pierwszym etapie rekrutacyjnym wolne miejsca zostały: - 16 w Przedszkolu nr 2 w Słubicach, - 6 w Przedszkolu nr 4 w Słubicach, - 13 w Punkcie Przedszkolnym w Kunowicach, - 8 w Punkcie Przedszkolnym w Golicach, - 14 w Punkcie Przedszkolnym w Świecku, - 16 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kunowicach, - 14 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Golicach, - 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach (nowo otwarty), - 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (nowo otwarty). To oznacza, że liczba wszystkich wolnych miejsc jest większa niż liczba nierozpatrzonych dotychczas podań. Szczególnie dużo wolnych miejsc mamy w placówkach wiejskich.

Żeby nie zabrakło ich też w Słubicach, na wniosek burmistrza Tomasza Ciszewicza, rada miejska podjęła decyzję, żeby od września uruchomić oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach. Każdy będzie dysponował 25 miejscami. Na remont pomieszczeń gmina przeznaczyła 75 tys. zł. Będą to nowocześnie wyposażone oddziały przedszkolne oferujące edukację dla dzieci w wieku od trzech lat, i co ważne opieka będzie 8-godzinna.


Dzieci otrzymają też całodzienne wyżywienie. Opłaty za pobyt i wyżywienie w tych oddziałach będą takie jak w innych przedszkolach. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami będą przyjmowane od 12 czerwca do 19 czerwca 2017 r. w: Przedszkolu nr 2 w Słubicach, Przedszkolu nr 4 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej w Golicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach ( rekrutacja do punktu w Świecku i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach ( rekrutacja do oddziału przedszkolnego). Dokumenty rekrutacyjne mogą być złożone do maksimum trzech placówek. Wyniki rekrutacji będą znane 30 czerwca 2017 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.edukacja.slubice.pl w zakładce rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i kl. I szkół podstawowych. Dokumenty, o których jest mowa w  tabeli powyżej, potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów, dołącza się do wniosku rekrutacyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz funkcjonowania przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych udzielają dyrektorzy jednostek i dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, tel.95 737 20 52.