Środa, 18 lipca 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2017/2018

2017-08-08

powiększ

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, przeznaczona jest dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć 514 zł netto. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny realizowane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 upływa dnia 15 września 2017r., a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych – 15 października 2017r. Od dnia 16 sierpnia w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 228, można pobierać wnioski. Zapraszamy również do pobierania wniosków w zakładce -wiadomości/ważne informacje- oraz do zapoznania się z Instrukcją i Regulaminem.