Poniedziałek, 10 grudnia 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

UWAGA!!!! KONKURS!!!!

2017-09-07

powiększ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Burmistrz Słubic ogłasza konkurs na
zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w placówkach edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. OGŁOSZENIE  PDF