Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

2018-05-24

W związku z rozpoczynającą się 28 maja 2018r. rekrutacją uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że jednostki dysponują następującą liczbą wolnych miejsc

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 16
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach - 10
Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 14
Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 17
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach - 1
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - 13
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Golicach - 10
Punkt przedszkolny w Świecku - 15
Punkt przedszkolny w Golicach - 8
Punkt przedszkolny w Kunowicach – 18


Dokumenty do pobrania:
Wniosek - Wniosek
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wielodzietności
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o rodzeństwie
Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji