Czwartek, 23 maja 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

KONKURS OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

2018-09-04

powiększ

Burmistrz Słubic ogłasza Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice.

Nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby do 19 września 2018 r., Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach).

Informacji o konkursie udzielają : Pani Sabina Matkowska - Kierownik Biura Spraw Społecznych, tel. 957372008;
Pani Jolanta Skręty - Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel.
957372052. OGŁOSZENIE