Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

AUTORSKIE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

2018-09-25

powiększ

Poniżej zamieszczamy protokół z autorskich kół zainteresowań na rok szkolny 2018/2019. Na to zadanie gmina przeznaczy 50.000 zł. z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
PROTOKÓŁ