Czwartek, 23 maja 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Wykład „Od depresji do zachowań autoagresywnych”

2018-11-13

W ramach wspierania umiejętności wychowawczych zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na bezpłatny wykład otwarty na temat objawów trudnych zachowań dzieci i młodzieży pn. „Od depresji do zachowań autoagresywnych”, który odbędzie się 17 listopada 2018 roku (w sobotę) w godzinach 9.00-12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach mieszczącego się przy ulicy Akademickiej 1.

Wielokrotnie doświadczamy w życiu sytuacji, które niosą ze sobą rozmaite „przeszkody”. My i nasze dzieci reagujemy na nie w różny sposób. Podczas wykładu zastanowimy się w jakich sytuacjach wspierać a kiedy podejmować interwencje. Jak pomagać naszym dzieciom w wyborze rozwiązań problemów, by jednocześnie rozwijać ich samodzielność. Zastanowimy się w jaki sposób i jakimi codziennymi działaniami możemy pomagać swoim dzieciom radzić sobie z emocjami, aby nierozpoznane, nieujawnione lub nadmiernie skumulowane nie zaczęły szkodzić. Przyjrzymy się kiedy zachowania naszych dzieci należy traktować jako problemowe, by te zachowania nie nasilały się a ich skutki nie nawarstwiały się w przyszłości. Osobą prowadzącą wykład będzie Pani Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym pracowników oświaty w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej (praca z osobami zagrożonymi zachowaniami samobójczymi i niepełnosprawnością). Jest wykładowcą Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU. W ramach działania Centrum CBT prowadzi również warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia dla psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli.