Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Zajęcia w ramach projektu

2012-12-19

powiększ

Od dnia 26 listopada 2012 r. odbywają się zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych Gminy Słubice w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej".


W szkołach realizowane są następujące zajęcia

1) Szkoła Podstawowa nr 1:

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych (4 grupy x 33h)

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy (10 grup x 33h)

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (12 grup x 33h)

-zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie (4 grupy x 33h)

2) Szkoła Podstawowa nr 2

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych (4 grupy x 33)

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (5 grup x 33h)

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy (11 grup x 33h)

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (13 grup x 33h)

3) Szkoła Podstawowa nr 3

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych (3 grupy x 66h)

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy (6 grup x 33h)

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (7 grup x 33h)

-zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie (5 grup x 66h)

-zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie (4grupy x 66h)

4) Szkoła Podstawowa w Golicach

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (2 grupy x 33h)

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (2 grupy x 33h)

-zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie (1 grupa x 33h)

5) Szkoła Podstawowa w Kunowicach

-zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych (1 grupa x 33h)

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (1grupa x 33h)

-zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy (2 grupy x 33h)

-gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (2 grupy x 33h)

 Wszystkie zajęcia odbywają się bezpośrednio po lekcjach z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i środków multimedialnych. Specjaliści prowadzący powyższe zajęcia  posiadają niezbędne kwalifikacje do ich prowadzenia, zgodne z przepisami MEN.

Dodaj swój komentarz

Nie zalogowałeś się do serwisu i nie możesz dodawać komentarzy