Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3

2014-02-24

powiększ

Zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej” dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji maja na celu wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności umożliwiających dalszą naukę w szkole.

Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne między innymi domino wyrazowe dwusylabowe w celu sprawdzenia ćwiczeń doskonalących czytanie i wymowę. 

Prowadząca: Aleksandra Błaszczak


Uczniowie za pomocą rozsypani literowej (klocków) układają wyrazy. Następnie dzielą wyrazy na spółgłoski i samogłoski oraz dokonują podziału na sylaby.

Prowadząca: Lucyna Kalska


Zabawy usprawniające percepcję słuchową. Dzieci grają na instrumentach muzycznych rytmy przedstawione na klockach. W dalszej części zajęć, korzystając z suwaków literowych, układają nazwy obrazków. Ćwiczenie utrwala podział wyrazów na głoski.
Prowadząca: Małgorzata Nowak

Dodaj swój komentarz

Nie zalogowałeś się do serwisu i nie możesz dodawać komentarzy