Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Golicach

2014-02-24

powiększ

W tym roku szkolnym w naszej placówce odbywają się zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” adresowane do uczniów klas I-III.

Są to: Zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie” i „Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci z trudnościami”. Prowadzi je pani Joannę Żak. Uczestniczy w nich łącznie 8 uczniów w grupach po 5 i 3 osobowych. Głównym miejscem prowadzenia zajęć są sale lekcyjne przystosowane do pracy z dziećmi na I etapie edukacyjnym. Są one wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne, miejsce do pracy i zabaw ruchowych. W ramach realizowanego projektu został zakupiony radiomagnetofon, który jest wykorzystywany podczas zajęć. Uczniowie korzystają również  z pracowni komputerowej, w której znajduje się 10 stanowisk z komputerem i słuchawkami, gdzie dzieci indywidualnie  doskonalą swoje umiejętności matematyczne i rozwijają zdolności polonistyczne. Frekwencja za I półrocze wynosi 98%.

Opracowała Joanna Żak

Dodaj swój komentarz

Nie zalogowałeś się do serwisu i nie możesz dodawać komentarzy