Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

KADRA PEDAGOGICZNA

2007-03-05

powiększ

Kadra Przedszkola "Pinokio":
dyrektor 
Małgorzata Tomala - kontakt z rodzicami - każda środa- godz.1500 - 1600 oraz e-mailowo: dyrektorps2@edukacja.slubice.pl
zastępca dyrektora
Dorota Kotuła - kontakt z rodzicami
sekretarka
Iwona Kuśmierek

nauczyciele
Magdalena Stankowska (Stokrotki) - kontakt z rodzicami 
Anna Musiał-Rachowiak (Stokrotki) - kontakt z rodzicami

Natalia Cieszyńska (Żabki) - kontakt z rodzicami
Dagmara Jadziewicz - Miedzińska (Dzwoneczki)-  kontakt z rodzicami
Malwina Kalarus (Rumianki) - kontakt z rodzicami 
Dominika Cieszyńska (Skrzaty) - kontakt z rodzicami
Katarzyna Kazimierczak (Żuczki) - kontakt z rodzicami - pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30-17.00
Iwona Nowaczewska (Żabki) - kontakt z rodzicami
Marzena Nikorowska (Żuczki) - kontakt z rodzicami  - pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30-17.00
Elżbieta Sukiennik (Skrzaty)  -  kontakt z rodzicami
Grażyna Żylińska-Nikołowa (Rumianki) - kontakt z rodzicami
Aneta Janowicz (Elfy)  -  kontakt z rodzicami

nauczyciel religii
Barbara Zduńczyk

pracownicy niepedagogiczni
Małgorzata Siwek                                                   Maria Kluba
Ilona Mizerska                                                        Elżbieta Murańka
Monika Jakuszewicz                                               Anna Stachowiak
Cecylia Leżańska                                                   Angelika Żenowska
Marzena Syndela                                                   Andrzej Smoliński
Barbara Śliwińska
Sandra Konopko