Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Grupy wiekowe i ich wychowawcy - rok szkolny 2018/2019

2017-12-04

GRUPA   "MOTYLKI" - 3-latki

nauczyciele:

Izabela  Kubiak

Baherycz Anna

Kamila Łopusiewicz


pomoc nauczyciela

Paulina  TryndaGRUPA  "BIEDRONKI" - 4/5-latki

nauczyciele

Małgorzata  Zieniewicz

Baherycz Anna

/Magdalena Wrzesińska/


pomoc nauczyciela

Katarzyna  Brzdąk

 

 


GRUPA  "STOKROTKI" - 5-latki

nauczyciele

Agnieszka Jurewicz

Aneta Supranowicz


pomoc nauczyciela

Grażyna Kaim

 


GRUPA   "PSZCZÓŁKI" - 6-latki

nauczycielki

Elżbieta  Lipicz

Beata  Pazda


pomoc nauczyciela

Anna Januszkiewicz

 

Kadra pedagogiczna 2018/2019

2017-12-04

"Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca Je do rozwijania Jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron"

                                                                                                                        Barbara Cage

Kadra pedagogiczna zapewnia profesjonalną opiekę, kształcenie i wychowanie dzieci.

Nauczycielki to absolwentki uczelni pedagogicznych, posiadające wyższe wykształcenie, regularnie doskonalące swój warsztat pracy, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych.

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo, zaufanie oraz przyjazną atmosferę.


W skład kadry pedagogicznej  w roku szkolnym 2018/2019

wchodzą nauczycielki wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

DYREKTOR:

mgr  Łopusiewicz Kamila

Wykształcenie  - wyższe magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej

studia podyplomowe: informatyka

kurs kwalifikacyjny: zarządzanie oświatą

stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany 


NAUCZYCIELE:      


Baherycz  Anna 

Wykształcenie wyższe licencjackie

stopień awansu zawodowego: bez  awansu

 mgr Jurewicz Agnieszka

 Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

 

mgr Kubiak  Izabela

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta

mgr  Lipicz Elżbieta  

Wykształcenie  - wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany 

 

mgr Pazda  Beata

Wykształcenie  - wyższe licencjackie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

stopień awansu zawodowego: nauczyciel  mianowany

 

mgr  Supranowicz  Aneta

Wykształcenie  - wyższe magisterskie w zakresie terapii pedagogicznej z elementami logopedii

studia podyplomowe - pedagogika przedszkolna

stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy 

 

mgr Zieniewicz Małgorzata

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany


mgr  Wrzesińska  Magdalena

Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

stopień awansu zawodowego: nauczyciel  mianowany