Czwartek, 23 listopada 2017
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kadra Pedagogiczna

2007-03-03

Rok szkolny 2017/2018


W skład kadry pedagogicznej wchodzą nauczycielki wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego:

 

Dyrektor - mgr  Kamila Łopusiewicz - nauczyciel dyplomowany

+ terapia pedagogiczna, informatyka, zarządzanie oświatą

Nauczyciele:           

  •       mgr Agnieszka Jurewicz - nauczyciel kontraktowy + oligofrenopedagogika

  •       mgr Grażyna Mścisz - nauczyciel kontraktowy

  •       mgr Żaneta Umińska - nauczyciel kontraktowy - nieobecność usprawiedliwiona

  •       mgr Edyta Szymczak - nauczyciel kontraktowy

  •       Marzanna Chrzan - nauczyciel mianowany - nieobecność usprawiedliwiona

  •       Aneta Supranowicz - nauczyciel kontraktowy

  •       mgr Magdalena Wrzesińska - nauczyciel mianowany  
  •       mgr Elżbieta  Lipicz - nauczyciel mianowany
  •       mgr  Urszula Rydel - nauczyciel mianowany - religia