Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Klauzula informacyjna

2019-03-15

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest     Przedszkole Samorządowe nr 4 "Krasnal Hałabała" w Słubicach (adres: ul. Bohaterów Warszawy 8,     69-100 Słubice, adres e-mail: sekretariatps4@edukacja.slubice.pl, nr telefonu 95-758-31-56). 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane osobowe: Monika Matela, adres e-mail:     inspektor@cbi24.pl, numer telefonu: 530-114-832). 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników     przedszkola, ochrony mienia przedszkola oraz zachowania informacji, których ujawnienie mogłoby    narazić przedszkole na szkodę. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.     W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie     prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin     ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych     przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo Oświatowe oraz     art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań     (interes realizowany przez stronę trzecią). 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:     - żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;     - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zdjęcia

2018-02-13

Informujemy, że na grupach są do odebrania zdjęcia z balu karnawałowego. Koszt 34zł.

Drodzy Rodzice

2016-09-02

W czwartek 8.09.2016r.  o godzinie 17:00, odbędzie się w przedszkolu zebranie z rodzicami wszystkich grup. Zapraszamy

Basen otwarty - awaria zażegnana!

2016-02-19

Basen od dziś otwarty od godziny 17.00 do 19.00. Serdecznie zapraszamy.

Wpłata na Radę Rodziców - numer konta

2015-09-10

63 8369 0008 0066 4420 2000 0010

W tytule przelewu prosimy wpisać za kogo wpłacamy (imię i nazwisko, nazwa grupy)

Opłaty za przedszkole - numer konta

2015-09-10

70 8371 0009 0009 5585 2000 0020

Zebranie

2015-09-08

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie,

które odbędzie się 10 września o godzinie 17.00.

Obecność obowiązkowa...

Po zebraniu ogólnym zapraszamy na spotkanie na grupach

Basen

2015-09-02

Nauka pływania dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4:

Jan Salij

W godzinach popołudniowych (16.30 - 19.30):

Lucyna Sierbin

Wojciech Sztokdrajer

Gimnastyka korekcyjna w wodzie - aqua aerobik (19.30 - 20.30):

Martyna Płutniak

Zapraszamy

Wyprawka dziecka 3 - letniego (grupa odpoczywająca)

2015-08-14

- mały ręcznik z zawieszką

- kapcie

- jasiek z poszewką

- chusteczki higieniczne (duża paczka)

- chusteczki nawilżające

- kocyk

- maskotka przyniesiona z domu

- szczoteczka, kubek, pasta do zębów

Dni otwarte dla rodziców w naszym przedszkolu

2015-03-02

Dni otwarte w Przedszkolu Samorządowym nr4 "Krasnal Hałabała" w Słubicach.

 

Rodziców, którzy chcą zobaczyć jak pracujemy, uczymy i wychowujemy Wasze (nasze) dzieci zapraszamy

dnia 04 i 05.03.2015 w godz.9.30 - 11.00 do naszego przedszkola.

 

Z przyjemnością oprowadzimy, pokażemy i wytłumaczymy oraz odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.

 

ZAPRASZAMY

archiwum aktualności

1 - 10 / 44 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |