Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Historia

2007-03-08

    Historia  "Jedynki" rozpoczyna się 16 czerwca 1945 roku, gdy podczas posiedzenia Zarządu Miejskiego podjęto uchwałę o konieczności zorganizowania szkoły. Zadanie to powierzono Józefowi Magerowi.
    W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało 120 dzieci a lekcje prowadziło trzech nauczycieli: Józef Mager, Eugenia Degórska, Stanisława Bojarowa. Pod koniec 1945 roku ukończony został remont szkoły i wyposażono ją  w podstawowe meble. Już w 1946 roku szkoła dysponowała 12 izbami lekcyjnymi i uczęszczało do niej 254 uczniów.
    W kolejnych latach liczba dzieci uczęszczających do szkoły rosła, wzrosła też liczba izb lekcyjnych i nauczycieli. W czerwcu 1961 roku było 1652 uczniów i 42 klasy. Nauczyciele szkoły uczestniczyli także w ogólnopolskiej akcji likwidacji analfabetyzmu.
    W roku 1985 szkoła posiadała 30 oddziałów, do których uczęszczało ogółem 996 uczniów a w latach 1990 - 1994 w szkole uczyło się 1200 dzieci. Uczniowie chodzili do szkoły na zmiany. W roku 1986 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Pierwszy budynek o 14 klasach przekazano szkole 31 sierpnia 1988 roku, ostatni 15 stycznia 1994 roku. 14 października 1997 roku szkole nadano imię  Mikołaja Kopernika.
    Po utworzeniu gimnazjum szkoła zajmuje 2 budynki połączone łącznikiem. Obecnie w szkole uczy się 376 uczniów w 16 oddziałach. Od 2000 roku do 2010 r. szkołą kierowała mgr Gabriela Skupińska.
Od 2010r.do końca września 2018 funkcję dyrektora pełniła mgr Magdalena Iłowska. Aktualnie tę funkcję pełni mgr Barbara Udziela