Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

II Forum Wymiany Doświadczeń

2010-08-31

Dzięki unijnej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego 45 nauczycieli i 4 pracowników administracji oświatowej zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Słubice podniosło swoje kwalifikacje.

II FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

2010-07-12

W dniu 27 sierpnia br. o godzinie 15.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się

 

II FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

 

dla wszystkich uczestników projektu "Eduk@cja na miarę potrzeb".

 

 

Podczas spotkania podsumowany zostanie zakończony projekt.

WAŻNE!

2010-06-10

Proszę o dostarczenie do 30 czerwca 2010r. do Zespołu Administracyjnego Oświaty dokumentów potwierdzających ukończenie form dokształcania w ramach projektu (świadectwa lub dyplomy ukończenia). Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia Projektu.

Niedostarczenie powyższych dokumentów może spowodować konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania przez uczestników projektu.

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA STUDIÓW

2010-02-22

 

Proszę o dostarczenie do 31 marca 2010r. do Zespołu Administracyjnego Oświaty dokumentów potwierdzających ukończenie form dokształacania w ramach projektu (świadectwa lub dyplomy ukończenia). Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia Projektu.

TERMIN SKŁADANIA FAKTUR

2009-12-18

 

Z uwagi na posiadane środki oraz potrzebę realizacji harmonogramu projektu, przypominamy o obowiązku dostarczenia do Zespołu Administracyjnego Oświaty najpóźniej do 28 grudnia 2009r. faktur dokumentujących poniesione wydatki za noclegi i dojazdy oraz opłaty za studia.

OPŁATY ZA III SEMESTR STUDIÓW

2009-10-19

Z uwagi na posiadane środki oraz potrzebę realizacji harmonogramu projektu, przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za III semestr studiów najpóźniej do 30 listopada 2009r. i niezwłocznego dostarczenia do Zespołu Administracyjnego Oświaty faktury dokumentującej poniesiony wydatek.

I FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

2009-10-01

         Dnia 28 września 2009 r. o godzinie 16.00 w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Słubicach zostało zorganizowane I Forum Wymiany Doświadczeń w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb”. Projekt współfinansowany jest przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

2009-09-03

W dniu 28 września br. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się                                                                                                                                           I FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ                                                       dla wszystkich uczestników projektu "Eduk@cja na miarę potrzeb".                                                                                                                                       Podczas spotkania podsumowany zostanie 1 rok realizacji projektu.

ROZLICZANIE OPŁAT ZA STUDIA

2009-06-15

Z uwagi na posiadane środki oraz potrzebę realizacji harmonogramu projektu, przypominamy o obowiązku opłaty za II semestr studiów najpóźniej do 30 czerwca 2009r. i niezwłocznego dostarczenia do Zespołu Administracyjnego Oświaty faktur dokumentujących poniesiony wydatek.

Ponadto prosimy o dostarczanie faktur za dojazdy i noclegi poniesione do końca czerwca br.

           

W razie trudności w uzyskaniu faktur lub pytań prosimy o kontakt osobisty.

Pierwsi nauczyciele zdobyli nowe kwalifikacje

2009-05-15

W marcu trzech nauczycieli biorących udział w Projekcie zdobyło dodatkowe kwalifikacje.  Ukończyli oni kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą.

archiwum aktualności

1 - 10 / 14 1 | 2 |