Czwartek, 23 maja 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Realizacja projektu

2014-10-17

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z realizacji projektu POBIERZ

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Golicach

2014-02-24

W tym roku szkolnym w naszej placówce odbywają się zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” adresowane do uczniów klas I-III.

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Kunowicach

2014-02-24

W Szkole Podstawowej w Kunowicach prowadzone są zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie oraz przyrodniczo – matematycznie.

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 3

2014-02-24

Zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej” dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dyslekcji maja na celu wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz opanowanie przez nie podstawowych umiejętności umożliwiających dalszą naukę w szkole.

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 2

2014-02-24

Indywidualizacja w Szkole Podstawowej nr 2 dla dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo cz. 5 i 6 odbywa się w poniedziałki i w piątki w godz. 11.50-12.35, 12.50-13.35.

Realizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 1

2014-02-24

W Szkole Podstawowej nr 1 prowadzone są zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie.

Przedłużenie realizacji projektu

2013-11-15

W dniu 4 listopada 2013 r., burmistrz Tomasz Ciszewicz podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu Systemowego „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Gminą Słubice, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

POMOCE DYDAKTYCZNE

2012-12-19

W dniu 17 grudnia 2012 r. do szkół podstawowych Gminy Słubice w ramach projektu zostały dostarczone pomoce dydaktyczne.

Szkolenie z Zasad Równości

2012-12-19

W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyło się szkolenie z "Zasad Równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. W szkoleniu uczestniczyły osoby zaangażowane do realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowe". 

Zajęcia w ramach projektu

2012-12-19

Od dnia 26 listopada 2012 r. odbywają się zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych Gminy Słubice w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej".

archiwum aktualności

1 - 10 / 11 1 | 2 |