Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Koncepcja Pracy Przedszkola

2014-11-02

 

 

" Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak
postępować, nauczyłem się w przedszkolu (...).


Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko,


postępować uczciwie,


nie bić innych,


odkładać na  miejsce
każdą znalezioną rzecz,


sprzątać po sobie,


powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,


myć ręce przed jedzeniem (...)" R.Fulghum


Misja Przedszkola

2014-11-02

  • Naszym najważniejszym zadaniem jest
  przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.


 • Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa,
  troszczymy się o zdrowie dzieci.


 • Uczymy dzieci wiary we własne możliwości,
  rozwijamy w nich optymizm i poczucie własnej wartości.


 • Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne
  opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do
  wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty
  w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.


 • Dbamy o to, aby rodzice byli współautorami
  sukcesów swoich pociech i partnerami w działaniach przedszkola.


Nadzór Pedagogiczny

2014-11-02

  • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.


 • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.


 • Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.


 • Dzieci są aktywne.


 • Respektowane są normy społeczne.


 • Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.


 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.


 • Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.


 • Rodzice są partnerami przedszkola.


 • Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.


 • Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.Wizja Przedszkola

2014-11-02

 SZCZĘŚLIWE I TWÓRCZE DZIECKO TO SPEŁNIONY DOROSŁY „


Najważniejsze jest,  aby nasze dzieci były
szczęśliwe, gdyż tylko  ze szczęśliwych dzieci wyrastają
szczęśliwi dorośli”

 

 • Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom,
  rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i
  bezpiecznie.


 • Nasze przedszkole jest placówką otwartą
  dla Rodziców- każdy ma prawo uczestniczyć w życiu przedszkola.


 • Każde dziecko jest traktowane
  indywidualnie, będzie czuło się kochane, akceptowane i
  szczęśliwe, będzie przygotowane nie tylko do przeżywania
  sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką.