Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

2015-09-09

Procedura wydawania legitymacji i duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych

2015-02-19

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

2015-09-08

dla uczniów gimnazjum pobierz

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

2015-10-30

Regulamin prowadzenia dziennika elektronicznego

2016-09-07

Regulamin Rady Rodziców

2015-03-26

Regulamin Szkoły

2015-02-05

jest dokumentem zawierającym postanowienia, które regulują życie wewnętrzne całej społeczności szkolnej podczas wypełniania statutowych obowiązków.

Regulamin Ucznia

2015-02-19

Statut Szkoły

2015-03-11

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Słubicach

2015-04-08