Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Wizytówka szkoły

2007-06-30

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Czarnieckiego w Słubicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 1967 roku, a imię Stefana Czarnieckiego otrzymała 15.12.1970r. W pierwszym roku istnienia naszej szkoły naukę pobierało 794 uczniów.
Od tamtej pory liczba ta wahała się od około 300 do 900 uczniów.

Szkoła należy do sieci SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.

Dyrektorem jest mgr inż. Hanna Wróbel, zastępcą mgr Iga  Majek.

Panuje u nas bezpieczna, kameralna atmosfera, którą tworzy cała społeczność szkolna.
 Uczniowie otoczeni są całościową, fachową opieką pedagogiczną, logopedyczną, medyczną jak również socjoterapeutyczną. Prowadzone są również zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna i nauczanie indywidualne w domu ucznia.
Uczniowie mają możliwość spożycia (za niską odpłatnością) pełnowartościowego posiłku w stołówce szkolnej.
Od klasy pierwszej dzieci uczą się języka angielskiego.
 Uczniowie szkoły zajmują wysokie lokaty w zawodach sportowych, różnego typu konkursach na szczeblu regionu, województwa i kraju.

Od kilku lat szkoła przeżywa swój złoty wiek. Za sprawą pani dyrektor mgr inż. Hanny Wróbel dokonano licznych inwestycji: gruntowny remont sali gimnastycznej, utworzenie pracowni informatycznej z dostępem do internetu, odnowienie wielu gabinetów, a także przywrócenie pomieszczenia dawnej świetlicy, która na czas wyżu demograficznego mieściła się w stołówce.

Radosne, w optymistycznych kolorach wnętrze szkoły, bezstresowy dzwonek, pozytywne nastawienie nauczycieli sprawiają, że uczniowie chętnie przebywają w szkole również po lekcjach, uczestnicząc w przeróżnych zajęciach sportowych, kółkach: polonistycznym, matematycznym, teatralnym, plastycznym, informatycznym, przyrodniczym.

Obecnie szkoła liczy 13 oddziałów, w których pod opieką 26 nauczycieli uczy się ponad 300 uczniów.
Przy szkole działa Oddział Przedszkolny, w którym znajduje się 25 dzieci.

W szkole naszej szczególny nacisk kładzie się na dobre samopoczucie uczniów uczących się tutaj, gdyż Szkoła realizuje program przyjazny dzieciom i środowisku.
Kadra naszej szkoły posiada pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotów objętych programem nauczania. Większość posiada już, bądź aktualnie kontynuuje studia, dające im uprawnienia do prowadzenia co najmniej dwóch przedmiotów. Pozwala to na uzyskiwanie przez uczniów wysokich wyników w nauce.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach i zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu, często zajmując w nich poczesne miejsca.
Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i pielęgniarki szkolnej.
Daje to możliwość dotarcia, w bardzo krótkim czasie, do uczniów wczesnoszkolnych, mających problemy w uczeniu się.
Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Stowarzyszeniem "PO PROstu" oraz licznymi instytucjami.

 Uczniowie naszej szkoły mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań na licznych kółkach, z których część jest prowadzona nieodpłatnie.
Do kółek tych należy zaliczyć min.: matematyczne, polonistyczne, języka niemieckiego i angielskiego, przyrodnicze, informatyczne, ortograficzne, muzyczne, komunikacyjne, psychologiczne, ortograficzne,cyrkowe, ruchowe i SKS.

Prowadzona jest praca z uczniem zdolnym oraz z dysfunkcją, a także zajęcia wyrównawcze dla dzieci z różnymi problemami w uczeniu się. Prowadzona jest także gimnastyka korekcyjna, a dla dzieci w szczególnie trudnej sytuacji materialnej - świetlica środowiskowa. W szkole wydawana jest gazetka pt. „Żółty uśmiech”, w której zamieszczane są najważniejsze bieżące wydarzenia szkolne i środowiskowe.

Dzieci, które nie mają opieki w określonych godzinach, mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej. Pod kierunkiem pań mogą wykonywać prace plastyczne, obejrzeć ciekawy film, rozgrywać gry świetlicowe czy też odrobić lekcje.

Pracę szkoły wspierają także pracownicy obsługi i administracji, dzięki którym realizowane są bieżące prace potrzebne do funkcjonowania szkoły.