Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

HISTORIA W PIGUŁCE

2007-02-28


    Szkoła w Golicach istnieje już od 1946 roku, a założył ją pradziadek obecnego dyrektora - Teresy Wieczorek –  Bronisław Żodziewski. Już wtedy mogły do niej uczęszczać dzieci z Golic i Lisowa. W tamtych czasach pomieszczenia szkolne mieściły się w trzech budynkach na terenie Golic, więc warunki nauczania były bardzo trudne, szczególnie, że trzeba było w zimie palić w piecach kaflowych. Dopiero w roku 1966  wybudowano szkołę z prawdziwego zdarzenia, w której teraz uczą się dzieci, a jej postawienie kosztowało aż 2,5 mln złotych. Była to czwarta w powiecie słubickim szkoła zbudowana od podstaw.
    Przez te wszystkie lata rządziło szkołą 11 dyrektorów, w kolejności: Bronisław Żodziewski, Władysław Kłysz, Edward Bryl, Wacław Horbacz, Kazimierz Skórski, Zygmunt Kowalski, Ryszard Jaworski, Edward Baranowski, Stanisław Łado, Piotr Górawski i Teresa Wieczorek-Kudryk (jedyny dyrektor w spódnicy) – przy czym ostatnia czwórka miała i ma możliwość pracy w nowej placówce. Zawsze uczęszczały tu dzieciaki z Golic i Lisowa, jednak w latach 1974-1983 także z Pamięcina, a od kilkunastu lat gościmy w naszych murach dzieci z Drzecina.
    Już dwudziestokrotnie - w roku 1994 i od 2000 roku systematycznie – zorganizowaliśmy biegi przełajowe „Golicka Mila”. Od roku 1990 wielokrotnie organizowaliśmy wybory „Małej Miss”. W roku szkolnym 1992/1993 zaistniał szkolny teatrzyk „Jaskinia”, który w 2000 roku zajął II miejsce na Powiatowym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej. Od 1997 roku o wszystkich ważnych wydarzeniach można było dowiedzieć się ze szkolnej gazetki „Pluskwy”, która po odejściu twórcy i pierwszego redaktora naczelnego - pani Jadwigi  Pietrow przemianowała się w 2000 roku na „Pluskiewkę”.  W ostatnich czasach wszystkie ważne rzeczy możemy przeczytać na czytanej właśnie witrynie WWW oraz portalu społecznościowym Facebook. W 1998 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy „Golice”, gdzie trenuje młodzież nie tylko z naszej szkoły, ale również absolwenci. Od 1999 roku działa świetlica profilaktyczno - wychowawcza, w której można odrobić lekcje i miło spędzić czas. Przez wiele lat zorganizowaliśmy całe mnóstwo imprez artystycznych, wycieczek, biwaków itp., których nie sposób tutaj wymienić.

    Obecnie w placówce naszej uczy się ok. 90 dzieci, nad edukacją i wychowaniem których czuwa 18 nauczycieli. Nie spoczywamy oczywiście na laurach. Oprócz tego, że nasze dzieci otrzymują u nas solidne wykształcenie,  angażują się w organizowane przez szkołę imprezy artystyczne, sportowe itp. Wszyscy mają tylko nadzieję, że liczba uczniów będzie się systematycznie zwiększać.