Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Historia Gimnazjum nr 1

2007-05-14

    Gimnazjum nr 1 w Słubicach zostało utworzone 1 września 1999 r.

    Powołane zostało na mocy Uchwały Nr IV/42/99 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 lutego 1999 r. Zorganizowano je w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i nadano mu nazwę Publiczne Gimnazjum nr 1.
    Funkcję dyrektora objęła Pani mgr inż. Teresa Rodkiewicz.
    W pierwszym roku działania gimnazjum 250 uczniów uczyło się w 9 oddziałach pod opieką 21 nauczycieli.
    3 września 2001 r. odbyło się uroczyste przekazanie wyremontowanego budynku, a także zlikwidowano bariery architektoniczne stosując podjazdy dla wózków przed szkołą, wykładziny antypoślizgowe, transporter przy schodach oraz windę.
    4 czerwca 2004 r. gimnazjum zostało nadane imię człowieka, dla którego młodzież była najważniejsza, z którą umiał wspaniale nawiązać kontakt, druha Zygmunta Imbierowicza. Od tego dnia nazwa gimnazjum to
Gimnazjum nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach.
     Od dnia 1 lutego 2007 r. funkcję dyrektora objęła Pani mgr Aurelia Wolny.
     1 września 2010r. uroczyście otwarto Szkolne Centrum Sportowo – Edukacyjne.
Kompleks został wybudowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z budżetu gminy Słubice zainwestowano w obiekt niecałe 3 miliony złotych. Wsparcie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 3,5 miliona.
W ramach inwestycji powstały:
- wielofunkcyjna hala sportowa o powierzchni 1059 m2,
- sala korekcyjna o powierzchni 350 m2,
- szatnie, sanitariaty, pokoje nauczycielskie oraz pomieszczenia gospodarcze - 320 m2.