Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Historia Szkoły Podstawowej w Kunowicach

2007-05-22

Powstanie szkoły na terenie wsi związane jest z zasiedleniem Kunowic przez repatriantów ze wschodu, którzy przybyli na te tereny w 1946 r. na wiosnę (około 40 polskich rodzin) z Uherec Zapłatyńskich koło Sambora (ZSRR)
Zajęli oni poniemieckie gospodarstwa rolne. Uporządkowali je i odremontowali i zaczęli uprawiać ziemię. Jesienią 1946 r. pan Łukasiewicz pierwszy kierownik szkoły organizuje nabór uczniów. Chodził po wsi i namawiał dzieci i starszych do nauki. Jego następcą był pan Jan Kreski. W 1952 r. na ziemię słubicką przybywa z Poznania p. Zygmunt Miernik. Jako nauczyciel organizuje szkoły w Rybocicach i Pamięcinie. Do Kunowic przybywa w 1955 r. z p. Grzesiakiem, który zostaje kierownikiem placówki. Po nim kierownictwo obejmuje Z. Miernik. Szkoła się rozrasta i staje się prężnym ośrodkiem nauki i kultury. Kadrę nauczycielską zasilają:
- p. Z. Miernik (matematyka, fizyka, chemia)
- p. Bocheńska,
- p. Procherowa,
- p. Mirosława Kapińska (j. polski)
- p. Pietkiewicz (plastyka)
- p. Sowiński (w-f)
- p. Sowińska
- p. Janina Ilnicka (matematyka)
- p. Aniela Stembalska
- p. Zofia Ślęzak (geografia)
- p. Leokadia Heniec (j. rosyjski)
- p. Aleksander Jadziewicz
- p. Andrzej Kisłowski (technika, biologia)
- p. Jadwiga Kisłowska
W latach 1965 – 1973 przy szkole prężnie działało harcerstwo pod opieką WOP-u. Wspólne wycieczki, zabawy w podchody, zajęcia na strzelnicy umilały życie uczniom. Rozwijała się również współpraca z Nadleśnictwem – zbieranie szyszek, żołędzi oraz ze Spółdzielnią produkcyjną – dzieci brały udział w wykopkach. Cały czas uczniowie szkoły opiekowali się pomnikiem poległych żołnierzy radzieckich. P. Miernik był również prekursorem współpracy polsko – niemieckiej, ponieważ latach 70-tych nawiązał współpracę kulturalna z emerytami Zakładu Komunikacji Miejskiej we Frankfurcie. Stronę niemiecką reprezentował pan Jeniszewski. Podczas spotkań dzieci ze szkoły prezentowały występy artystyczne.
W klubie wiejskim odbywały się również zabawy i występy, w których uczestniczyły dzieci ze szkoły. Szkołę również nie omijało kino objazdowe prezentujące ciekawe filmy. W latach 70-tych ośmioklasowa szkoła liczyła ponad 100 uczniów, pracowało w niej sześcioro nauczycieli. Stary poniemiecki budynek przy ulicy szkolnej wymagał ciągłych remontów i napraw, których dokonywał Z. Miernik nosząc zawsze przy sobie odpowiednie przybory (zamiast książek). Szkoła posiadała dużo ciekawych pomocy naukowych. Świetnie była zaopatrzona pracownia fizyczna prowadzona przez Z. Miernika. Na stanie był nawet „oscyloskop katodowy”. W szkole mieściła się również biblioteka. W latach 70-tych ze względu na zły stan techniczny budynku i obniżenie liczby oddziałów do 6, szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Słubickiej, gdzie znajduje się do dziś.

Autor: mgr Teresa Andrzejewska