Niedziela, 21 października 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kadra pedagogiczna

2007-02-24

Wykaz pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Kunowicach
                                      w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor szkoły
mgr Arkadiusz Kokociński

Punkt Przedszkolny
mgr Martyna Kisłowska

Oddział Przedszkolny
mgr Beata Sierżant

Kształcenie zintegrowane
mgr Ola Rudnicka - klasa I
mgr Lucyna Stembalska- klasa II
mgr Małgorzata Jurkowska- klasa III

Język polski
mgr Ewelina Ryś
mgr Izabela Lewicka

Historia
mgr Małgorzata Jurkowska
mgr Paweł Kołoszyc
Język niemiecki
mgr K. Leśniak - Werwińska

Język angielski
mgr Jarosław Guzik

Matematyka
mgr Irena Szczecińska

Przyroda
mgr Ola Rudnicka
mgr Lucyna Stembalska

Biologia
mgr Aleksandra Sanecka - Bugaj

Chemia
mgr Aleksandra Sanecka - Bugaj

Fizyka
mgr Krystyna Baczyńska

Geografia
mgr Ola Rudnicka

Wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Jurkowska
Plastyka
mgr Beata Sierżant

Muzyka
mgr Katarzyna Jakubiak

Technika
mgr Arkadiusz Kokociński
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Mrukowicz
mgr Katarzyna Jakubiak
Zajęcia komputerowe
mgr Małgorzata Jurkowska
mgr Paulina Szkoda

Religia
mgr Paweł Kołoszyc
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Elżbieta Mrukowicz
Zajęcia świetlicowe
mgr Katarzyna Jakubiak

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Angelika Chustecka