Poniedziałek, 24 lipca 2017
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kadra pedagogiczna

2007-02-24

Wykaz pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Kunowicach
                                      w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor szkoły
mgr Arkadiusz Kokociński

Punkt Przedszkolny
mgr Beata Chwałek

Oddział Przedszkolny
mgr Beata Sierżant

Kształcenie zintegrowane
mgr Małgorzata Jurkowska- klasa I
mgr Ola Rudnicka- klasa II
mgr Lucyna Stembalska- klasa III

Język polski
mgr Ewelina Ryś
mgr Beata Kurcka
Historia
mgr Małgorzata Jurkowska

Język niemiecki
mgr K. Leśniak - Werwińska

Język angielski
mgr Sławomir Gąsiecki

Matematyka
mgr Irena Szczecińska

Przyroda
mgr Ola Rudnicka
mgr Lucyna Stembalska

Plastyka
mgr Irena Szczecińska

Muzyka
mgr Irena Szczecińska

Technika
mgr Arkadiusz Kokociński


Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Mrukowicz

Zajęcia komputerowe
mgr Małgorzata Jurkowska
mgr Irena Szczecińska

Religia
ks. Jerzy Tyrak

Zajęcia świetlicowe
mgr Katarzyna Jakubiak

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Angelika Chustecka