Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kadra pedagogiczna

2007-02-24

Wykaz pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Kunowicach
                                      w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor szkoły
mgr Arkadiusz Kokociński

Punkt Przedszkolny
mgr Martyna Kisłowska

Oddział Przedszkolny
Daria Stanicka

Kształcenie zintegrowane
mgr Ola Rudnicka - klasa I
mgr Katarzyna Jakubiak - nauczyciel wspomagający
mgr Lucyna Stembalska- klasa II
mgr Małgorzata Jurkowska- klasa III
Język polski
mgr Ewelina Ryś (urlop)
mgr Izabela Lewicka
Historia
mgr Małgorzata Jurkowska
mgr Paweł Kołoszyc
Język niemiecki
mgr K. Leśniak - Werwińska
Język angielski
mgr Jarosław Guzik
Matematyka
mgr Irena Szczecińska
Przyroda
mgr Ola Rudnicka
mgr Lucyna Stembalska
Biologia
mgr Aleksandra Sanecka - Bugaj
Chemia
mgr Aleksandra Sanecka - Bugaj
Fizyka
mgr Krystyna Baczyńska
Geografia
mgr Ola Rudnicka
Wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Jurkowska
Plastyka
mgr Beata Sierżant
Muzyka
mgr Katarzyna Jakubiak
Technika
mgr Arkadiusz Kokociński
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Mrukowicz
mgr Katarzyna Jakubiak
Zajęcia komputerowe
mgr Małgorzata Jurkowska
mgr Paulina Szkoda
Religia
mgr Paweł Kołoszyc
Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Elżbieta Mrukowicz
Zajęcia świetlicowe
mgr M.Kisłowska, D.Stanicka

Pedagog szkolny
mgr Beata Sierżant