Wtorek, 25 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Gimnazjum nr 2

2007-03-14

powiększ

im. Marka Kotańskiego

25 lutego 1999 r. zostało powołane do życia Gimnazjum nr 2 w Słubicach. Pierwszy rocznik liczył 95 uczniów uczących się w czterech oddziałach pod kierunkiem ówczesnego dyrektora mgr Czesława Szkody. W tym okresie nauczanie spoczywało na barkach zaledwie kilku pełnozatrudnionych nauczycieli, jednak każdego roku przybywali nowi wykwalifikowani pedagodzy.
Od września 2003 r. szkołą kieruje mgr Danuta Nowak, a w edukacji pomaga jej ponad 20 osobowa kadra nauczycielska. Grono pedagogiczne gimnazjum jest bardzo zgrane, kreatywne i życzliwe uczniom, o czym świadczą liczne innowacje, projekty oraz różnorodne pozalekcyjne koła zainteresowań. Do najbardziej prestiżowych projektów wdrożonych w gimnazjum nalezą polsko-niemieckie projekty edukacyjne „Latarnia” i „Kolega zza Odry”. Umożliwiają one uczniom opanowanie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym, ułatwiają ewentualne kontynuowanie nauki za granicą, a ponadto uczą wzajemnej tolerancji, życzliwości i szacunku dla ludzi innej narodowości. Obecnie w szkole istnieją dwie klasy mieszane , złożone z uczniów polsko-niemieckich, ale już trwają przygotowania do utworzenia kolejnej klasy tego typu.
Swoje zainteresowania młodzież może rozwijać uczestnicząc w kółkach: polonistycznym, matematycznym, historycznym, fizycznym, biologiczno-chemiczym, teatralnym, tanecznym, Sekcji Fitness, SKS-ach i innych. Ponadto od 2005 r. działa w szkole Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza a także prowadzone są zajęcia wyrównawcze z wiodących przedmiotów (język polski, matematyka) umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych oraz pomoc uczniom słabszym w opanowaniu materiału edukacyjnego. Szkoła może poszczycić się również osiągnięciami w takich dziedzinach, jak konkursy przedmiotowe, recytatorskie i literackie czy sportowo-taneczne.
Do corocznej tradycji należą otrzęsiny klas pierwszych, inscenizacje teatralne, Wieczór Jasełek i wieczornice poetyckie oraz wiosenne wycieczki rowerowe.
Dumą napawa fakt, iż nasi absolwenci, będąc już uczniami szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniają się dobrym przygotowaniem i nierzadko odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach wiedzy.
10 czerwca 2005 r. nastąpiło oficjalne nadanie Gimnazjum nr 2 w Słubicach imienia Marka Kotańskiego, wybitnego psychologa, terapeuty i społecznika. Działalność Patrona mobilizuje do przeprowadzania w szkole wielu akcji o charakterze profilaktycznym i charytatywnym, uczących postaw altruistycznych, empatycznych i prospołecznych, a także wyrabianiu w młodzieży umiejętności podejmowania właściwych wyborów w życiu.
O tym, co najważniejsze w życiu przypomina uczniom, nauczycielom i pracownikom gimnazjum hymn szkolny „Dezyderata”, śpiewany na każdej akademii:

„Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej drodze ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni tez mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. Niech twoje osiągnięcia zarówno jak i plany będą dla ciebie źródłem radości. Wykonuj swą pracę z sercem, jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie przesłoni prawdziwej cnoty- wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia. Ani tez nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmuj spokojnie co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia. W zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. dąż do szczęścia.Dezyderata do pobrania.

Max Ehrmann