Czwartek, 13 grudnia 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

Kontakt

2007-03-07

Kontakt ogólny:

Zespół Administracyjny Oświaty Słubicach
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
Tel: 95 737 20 58
Tel/fax: 737 20 58
e-mail: zao@edukacja.slubice.pl

Dyrektor: Jolanta Skręty j.skrety@edukacja.slubice.pl
Telefon: 95 737 20 52

Główna Księgowa:  Anna Dłużniewska a.dluzniewska@edukacja.slubice.pl
Telefon: 95 737 20 56


Dział Organizacyjno – Techniczny
Telefon: 95 737 20 58

Anna Kwiatkowska a.kwiatkowska@edukacja.slubice.pl

Małgorzata Sikorska-Bartoszek m.sikorska@edukacja.slubice.plDział Finansowo Księgowy

Księgowość
Telefon: 95 737 20 56

Angelika Dynek

Agnieszka Janiszewska

Iwona Czaja

Płace
Telefon: 95 737 20 57

Roma Bodziacka

Rozliczenia dotacji, stypendia

Anna Kwiatkowska
Małgorzata Sikorska-Bartoszek