Środa, 26 czerwca 2019
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

HISTORIA PRZEDSZKOLA

2007-03-10

    Historia przedszkola sięga roku 1952. Właśnie w tym roku wyłonione zostało ono z tak zwanej „ochronki” – pierwszej placówki opiekuńczej, mieszczącej się przy Placu Bohaterów. Zostało ono upaństwowione i zaczęło funkcjonować jako pierwsze miejskie przedszkole w Słubicach. W roku 1978 przeniesione zostało do nowego budynku przy ul. Kopernika 62.
    Przez pierwszych siedem lat , od powstania przedszkola dyrektorem była
Pani Marianna Bodziacka. Przez następnych czternaście Eugenia Cymorek,
a przez kolejne dwa Janina Nawojczyk. Od roku 1976 dyrektorem została Natalia Nitecka , która piastowała tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę , tj.do 1991 r., dyrektorem wówczas została Ewa Chustecka.
Od 2003 r. placówką kieruje Jadwiga Grabowska.
    Przedszkole Samorządowe nr 1 „Jarzębinka” to malowniczo położony obiekt z dużym , ładnie zagospodarowanym ogrodem, będącym znakomitą bazą do zabaw i wypoczynku dzieci. Przedszkole znajduje się na obrzeżach miasta przy promenadzie spacerowej nad Odrą. Czynnikiem zachęcającym do uczestnictwa w życiu przedszkolnym są malowniczo urządzone i przystrojone sale zabaw, wyposażone w sprzęt audiowizualny, zabawki, gry i nowoczesny sprzęt gimnastyczny. Proces edukacyjny jest oparty na szerokich kontaktach indywidualnych i zespołowych.
    „Jarzębinka’ to przedszkole do którego dzieci chętnie przychodzą, a ich rodzice zabiegają o pobyt swojego dziecka w naszej placówce. Niewątpliwie jest to zasługa wykwalifikowanej kadry, która pod kierunkiem dyrektora - Jadwigi Grabowskiej stwarza ciepłą i pogodną atmosferę. Kadra pedagogiczna wraz z pozostałym personelem zapewnia dzieciom prawidłowy rozwój, bezpieczeństwo, wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole.