Wtorek, 21 sierpnia 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

UWAGA!!! STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK 2016/2017

2016-08-02

Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny, przeznaczona jest dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków publicznych i niepublicznych  oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na ternie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć 514,00 zł netto.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2016-02-08

Burmistrz Słubic informuje, że od dnia 1 marca 2016 roku rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 do  przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych w Kunowicach, Golicach i Świecku, a od 7 marca  2016 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.

UWAGA !!! Pomoc materialna dla uczniów - zmiana kryterium dochodowego!!!

2015-09-03

Z dniem 1 października zmienia się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomoc materialna dla uczniów

2015-08-26

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne i zasiłki szkolne.

Dyżury przedszkoli w czasie wakacji

2015-01-23

W załączeniu przedstawiamy dyżury Słubickich przedszkoli w okresie wakacyjnym. POBIERZ

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

2013-09-30

Z dniem 1 września 2012 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o systemie oświaty dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.  Według art 70b ust. 11 ustawy, dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy?

2013-09-30

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235 ze zmianami), każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce prowadzić żłobek/klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, składając pisemny wniosek do Burmistrza Słubic.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

2012-11-14

Poniżej zamieszczamy zmieniony "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice".

OGŁOSZENIE O POSIADANIU ZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA

2011-09-16

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach informuje, że posiada na stanie wyposażenie, które przeznaczyła do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub instytucjom. Szczegóły ogłoszenia tutaj

OGŁOSZENIE

2010-02-16

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach informuje, że posiada na stanie wyposażenie, które przeznaczyła do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub instytucjom. Pobierz ogłoszenie

archiwum aktualności

1 - 10 / 20 1 | 2 |