Wtorek, 16 października 2018
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

AUTORSKIE KOŁA ZAINTERESOWAŃ

2018-09-25

Poniżej zamieszczamy protokół z autorskich kół zainteresowań na rok szkolny 2018/2019. Na to zadanie gmina przeznaczy 50.000 zł. z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. PROTOKÓŁ

KONKURS OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

2018-09-04

Burmistrz Słubic ogłasza Konkurs na Organizację Autorskich Zajęć Pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w Gminie Słubice. Nieprzekraczalny termin składania ofert przez zainteresowane osoby do 19 września 2018 r., Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, Biuro Obsługi Interesanta (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słubicach). Informacji o konkursie udzielają : Pani Sabina Matkowska - Kierownik Biura Spraw Społecznych, tel. 957372008; Pani Jolanta Skręty - Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, tel. 957372052. OGŁOSZENIE

UWAGA! STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I RODZINNEJ. ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODU MIESIĘCZNEGO NA CZŁONKA RODZINY!

2018-08-14

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Pomoc materialna przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć: 1) do 30 września 2018r. - 514 zł netto, 2) od 1 października 2018r. – 528 zł netto. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny realizowane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 upływa dnia 15 września 2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018r. Od dnia 21 sierpnia w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 228, można pobierać wnioski. Zapraszamy również do pobierania wniosków  TUTAJ  oraz zapoznaniem się z Instrukcją i Regulaminem.

STYPENDIA POMOSTOWE dla studentów I roku studiów wyyższych

2018-07-20

Uprzejmie informuję, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2018/2019 realizację programu p.n. "Stypendia pomostowe" dla studentów I roku studiów wyższych.

UWAGA!!! W ŻŁOBKU CZEKA PRACA!

2018-07-10

Dyrektor Samorządowego Żłobka "Bajka" w Słubicach zatrudni opiekunka dziecięcego! Szczegóły oferty w załączniku.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

2018-05-24

W związku z rozpoczynającą się 28 maja 2018r. rekrutacją uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, innych form wychowania przedszkolnego, informujemy, że jednostki dysponują następującą liczbą wolnych miejsc

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2018-03-28

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...                   Dyrektor i pracownicy Zespołu Administracyjnego Oświaty.

Wolne miejsca w jednostkach oświatowych

2018-03-14

W związku z rozpoczynającą się 19 marca 2018r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz rekrutacją do klas I dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły, informujemy, że jednostki dysponują następującą liczbą wolnych miejsc

KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW

2018-02-21

Burmistrz Słubic ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Słubicach oraz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Słubicach.

II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki” Poznań, 15-16 marca 2018 r.

2018-02-07

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń podpartych wieloletnią współpracą ze środowiskiem edukacyjnym proponujemy Państwu bogaty, rozwijający program, podnoszący standardy nauczania w placówkach oświatowych. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu, przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką. Podczas konferencji dowiedzą się Państwo: jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe pomoce dydaktyczne, jak oswajać dzieci z ortografią bazując na wartościowych lekturach i metodzie czytania wrażeniowego, jak kreatywnie prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry terenowe dla klasy, jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę eksperymentu, jak sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek – metoda Batii Strauss, jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc innych kompetencji kluczowych, jak komunikować się z rodzicami i budować klasowy zespół wsparcia, jak radzić sobie z zaburzeniami integracji sensorycznej i dzieci, jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem. Program konferencji to dwa dni pełne kreatywnych wykładów, pokazów, spotkań autorskich oraz aktywnych warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie http://www.wzmacniacznauczanki.pl/ Organizator konferencji: Agencja Pracy Twórczej.

archiwum aktualności

1 - 10 / 300 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |