Niedziela, 28 maja 2017
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

PRZEDSZKOLE "Krasnal Hałabała" OTWIERA BASEN!

2017-05-17

Od jutra 18 maja przedszkole nr 4 w Słubicach otwiera basen czynny popołudniami w poniedziałki od 17:30 do 19:30 w pozostałe dni tygodnia od 17:00 do 19:00. Opłatę za basen w wysokości 4,00 zł za 1 godzinę należy wpłacić na  konto przedszkola: 70 8371 0009 0009 5585 2000 0020 w tytule przelewu wpisując  "opłata za basen".  Przed wejściem na basen należy okazać instruktorowi dowód wpłaty.

BĘDZIE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI !

2017-05-11

12 czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których są jeszcze wolne miejsca. Dodatkowo, przy dwóch podstawówkach: „jedynce” i „dwójce” powstaną oddziały przedszkolne, w których będzie miejsce dla 50 dzieci. Po pierwszym etapie rekrutacyjnym do przedszkoli przyjęto 168 dzieci. 109 podań nie można było rozpatrzyć m.in. dlatego, że w części przypadków, zgodnie z kryteriami rekrutacji rodzicom starającym się o miejsce dla ich dzieci w placówkach, przyznano tę samą liczbę punktów. To z tego powodu w kwietniu Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę, która wprowadziła dodatkowe kryteria. Umożliwią ponowne rozpatrzenie wniosków. Zgodnie z nimi dodatkowe punkty będzie można dostać w przypadku, gdy rodzice dziecka płacą podatki w gminie Słubice, pod uwagę będzie też brane miejsce zamieszkania dziecka. Obecne kryteria rekrutacyjne zawiera tabela z wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i punktację. Po pierwszym etapie rekrutacyjnym wolne miejsca zostały: - 16 w Przedszkolu nr 2 w Słubicach, - 6 w Przedszkolu nr 4 w Słubicach, - 13 w Punkcie Przedszkolnym w Kunowicach, - 8 w Punkcie Przedszkolnym w Golicach, - 14 w Punkcie Przedszkolnym w Świecku, - 16 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kunowicach, - 14 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Golicach, - 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach (nowo otwarty), - 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach (nowo otwarty). To oznacza, że liczba wszystkich wolnych miejsc jest większa niż liczba nierozpatrzonych dotychczas podań. Szczególnie dużo wolnych miejsc mamy w placówkach wiejskich. Żeby nie zabrakło ich też w Słubicach, na wniosek burmistrza Tomasza Ciszewicza, rada miejska podjęła decyzję, żeby od września uruchomić oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach. Każdy będzie dysponował 25 miejscami. Na remont pomieszczeń gmina przeznaczyła 75 tys. zł. Będą to nowocześnie wyposażone oddziały przedszkolne oferujące edukację dla dzieci w wieku od trzech lat, i co ważne opieka będzie 8-godzinna. Dzieci otrzymają też całodzienne wyżywienie. Opłaty za pobyt i wyżywienie w tych oddziałach będą takie jak w innych przedszkolach. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami będą przyjmowane od 12 czerwca do 19 czerwca 2017 r. w: Przedszkolu nr 2 w Słubicach, Przedszkolu nr 4 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej w Golicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach ( rekrutacja do punktu w Świecku i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach ( rekrutacja do oddziału przedszkolnego). Dokumenty rekrutacyjne mogą być złożone do maksimum trzech placówek. Wyniki rekrutacji będą znane 30 czerwca 2017 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.edukacja.slubice.pl w zakładce rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i kl. I szkół podstawowych. Dokumenty, o których jest mowa w  tabeli powyżej, potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów, dołącza się do wniosku rekrutacyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz funkcjonowania przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych udzielają dyrektorzy jednostek i dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, tel.95 737 20 52.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

2017-04-10

Zdrowych, spokojnych Świat Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości, pogodnego nastroju, oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań, wśród najbliższych przyjaciół i w gronie rodziny, życzą:      Dyrektor i Pracownicy Zespołu Administracyjnego w Słubicach  

REKRUTACJA DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W SŁUBICACH NA ROK 2017/2018

2017-04-06

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach ogłasza rekrutację na rok szkolny 2017/2018. Ogłoszenie do pobrania

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

2017-02-24

Burmistrz Słubic informuje, że z dniem 1 marca 2017r. rusza postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice. Wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia w postępowaniu dostępne w zakładce: Rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i klas I szkół podstawowych!

NOWE PLACE ZABAW!!!

2016-12-27

Huśtawki, drabinki, piaskownice, zjeżdżalnie, karuzele, bujaki - z tych nowych urządzeń od kilku dni mogą korzystać nasze przedszkolaki oraz najmłodsze pociechy w żłóbku w Słubicach. Z końcem roku gmina przekazała fundusze na modernizacje placów zabaw w przedszkolach oraz żłobku, co spowodowało wielką radość zarówno u dzieci jak i rodziców. Pogodna zima sprzyja zabawie na świeżym powietrzu, dzięki czemu chętnych na "testowanie" nowych urządzeń nie brakuje. Mamy nadzieję, że place zabaw będą długo i z pożytkiem służyły najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.

ZATRUDNIMY OPIEKUNA DOWOZÓW

2016-12-22

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako opiekun dowozów szkolnych. Wszelkie informacje pod nr telefonu 95 737 20 58.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

2016-12-16

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok  żegnamy minione miesiące  i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów życzy Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach z pracownikami.

Program "Maluch plus" 2017

2016-11-29

W dniu 21 listopada 2016r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu w ramach rządowego Programu "Maluch" skierowanego do gmin i podmiotów niegminnych. Program "Maluch plus" 2017 składa się z czterech modułów, w ramach ktorych można uzyskać dofinansowanie na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki oraz na dofinansowanie już istniejących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Informacje o konkursie  "Maluch plus" 2017 można znaleźć na stronie MRPiPS www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.

Spotkanie z Panią Anną Zalewską - Minister Edukacji Narodowej

2016-11-28

W piątek 25 listopada w auli akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z Panią Anną Zalewską Minister Edukacji Narodowej. Przedstawiła harmonogram zamian w systemie polskiej oświaty. Zdaniem Zalewskiej zmiany są wprowadzane, gdyż gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, obecny system degraduje i ogranicza nauczanie przedmiotów przyrodniczych, a częste zmiany szkoły ograniczają samomotywację uczniów. Reforma ma na celu ograniczenie konieczności częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się.  - Staraliśmy się przewidzieć każdą sytuację, będziemy słuchać samorządowców, nauczycieli i dyrektorów, by podpowiadali w ramach konsultacji, czy nie zapomnieliśmy o jakimś przekształceniu - zapewniła podczas swego wystąpienia szefowa MEN.

archiwum aktualności

1 - 10 / 274 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |