Sobota, 25 listopada 2017
email:
swój e-mail jeśli chcesz otrzymywać newsletter

OFERTA PRACY

2017-10-31

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Słubicach zatrudni na umowę zlecenie  instruktora nauki pływania na basenie w przedszkolu. Kandydat powinien posiadać uprawnienia: aktualne kwalifikacje w udzielaniu pierwszej pomocy, uprawnienia ratownik WOPR, wykształcenie wyższe - specjalizacja nauczyciel. CV proszę składać w gabinecie dyrektora przedszkola nr 4 lub e-mailem na adres: dyrektorps4@edukacja.slubice.pl.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

2017-10-24

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. płac. INFORMACJA

Uniwerstytet dla rodziców Frankfurt (Oder)/Słubice

2017-10-20

"Kształcić - Towarzyszyć - Wychowywać" Dnia 11 listopada 2017 roku w budynku Gräfin-Dönhoff Uniwersytetu Europejskiego Viadrina już po raz piąty odbędzie się Uniwersytet dla Rodziców Frankfurt nad Odrą – Słubice. Uniwersytet dla Rodziców skierowany jest przede wszystkim do zainteresowanych własnym rozwojem rodziców i dziadków, ale także do pedagogów, wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą. Celem przedsięwzięcia jest przekazanie informacji i stworzenie możliwości wymiany doświadczeń na temat różnorodnych zagadnień z zakresu wychowania, rozwoju dziecka i relacji rodzinnych. O godzinie 9.30 nastąpi uroczyste otwarcie i powitanie przybyłych gości przez Wiceprezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Nadburmistrza miasta Frankfurt nad Odrą, dr Martina Wilke i Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza. Następnie w godzinach: 10:00 - 11:00 wykład inauguracyjny wygłosi psycholog Joanna Misiek-Zbierska. W wykładzie pt. „Zrozumieć siebie - zrozumieć swoje dziecko. Koncepcja Indywidualnych Wzorców Myślowych jako szansa na pogłębienie wzajemnego rozumienia w rodzinie” centralnym punktem będzie sposób komunikowania się w rodzinie, ze szczególnym naciskiem na wzajemne zrozumienie. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie. Kolejnym punktem Uniwersytetu będą warsztaty: trzy z dwudziestu warsztatów będą prowadzone w języku polskim: Jak wspierać dziecko w smutnych sprawach i pomóc mu stać się pewniejsze siebie”, „Mindfulness w życiu rodzica - czyli o radzeniu sobie ze stresem na co dzień " oraz „ Na początku były emocje”. Pozostałe siedemnaście warsztatów będzie prowadzonych w języku niemieckim. Warsztaty dla rodziców polskojęzycznych będą odbywać się w godzinach 11.00- 15.30. Dla rodziców niemieckojęzycznych zaplanowano je w godzinach 11:15 - 12:45 i 14:00 - 15:30. W czasie trwania imprezy (9:30 - 15:30) zapewniona będzie opieka nad dziećmi- konieczne jest poinformowanie o tym przy dokonywaniu rejestracji uczestnictwa, wraz z podaniem wieku dziecka. Zgłoszenie przyjmowane są telefonicznie pod numerem 957372011 oraz 957372008. Zgłoszenia rodziców niemieckojęzycznych : +49 335542025. Więcej informacji tutaj: INFORMACJA O WARSZTATACH  PLAKAT  ULOTKA

UWAGA! OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ!

2017-10-18

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty ogłasza przetarg na dowóz dzieci do szkół. Wszelkie dokumenty do pobrania w zakładce: Zespół Administracyjny Oświaty, Zamówienia publiczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE!!!!

2017-10-03

Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. płac. OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W KONKURSIE DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

2017-09-29

Komisja szczegółowo zapoznała się ze złożonymi ofertami i wyłoniła najlepsze zgłoszenia tutaj.

UWAGA!!!! KONKURS!!!!

2017-09-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT DLA NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Burmistrz Słubic ogłasza konkurs na zaplanowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych w różnych formach, odbywających się w godzinach popołudniowych tj. po godz. 14.30 w placówkach edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Słubice, opartych o program autorski, których celem będzie rozwój zainteresowań i różnorodnych aktywności uczniów poprzez uczestnictwo w pracy grupy, ukierunkowanie na rozwój i integrację, naukę języków obcych oraz uczenie umiejętności społecznych. OGŁOSZENIE  PDF

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2017/2018

2017-08-08

Pomoc materialna o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, przeznaczona jest dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków publicznych i niepublicznych oraz słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Słubice. Jednym z kryteriów uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego jest dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny ucznia lub słuchacza, który w chwili obecnej nie może przekroczyć 514 zł netto. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny realizowane są głównie w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018 upływa dnia 15 września 2017r., a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych – 15 października 2017r. Od dnia 16 sierpnia w siedzibie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 228, można pobierać wnioski. Zapraszamy również do pobierania wniosków w zakładce -wiadomości/ważne informacje- oraz do zapoznania się z Instrukcją i Regulaminem.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

2017-06-20

Dyrekcji i nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkół  serdecznie dziękujemy za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom za współpracę ze szkołą i samorządem gminnym, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą i pomocą. Uczniom zaś gratulujemy zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kierujemy do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł sukcesy w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych i sportowych. Na wakacyjny czas życzymy Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Podajemy informację o zakończeniu roku szkolnego w poszczególnych jednostkach.

Konkurs "MALUCH plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

2017-06-14

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w dniu 9 czerwca 2017r. konkurs MALUCH plus - edycja specjalna " Za życiem"! Celem edycji specjalnej jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej oraz na stronie Wojewody Lubuskiego.

archiwum aktualności

1 - 10 / 285 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |