Wojewoda lubuski Pan Władysław Dajczak  wydał polecenie zamknięcia z dniem 12 marca br. wszystkich żłobków i klubów dziecięcych na terenie województwa lubuskiego.