W związku z rozpoczynającą się 23 marca 2020r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 37 miejsc

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach - 28 miejsc

- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 35 miejsc

- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 52 miejsca

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach - 6 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 10 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Golicach  - 15 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kunowicach - 22 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Świecku - 23 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Golicach - 8 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Kunowicach - 18 miejsc

            Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli.

            Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów rekrutacyjnych zostaną opublikowane 23 marca 2020r. na stronach: www.edukcja.slubice.pl, www.slubice.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych jednostek oświatowych.