W związku z rozpoczynającą się 23 marca 2020r. rekrutacją do klas I szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach: 

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach - 11 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach - 6 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach - 10 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach  - 16 miejsc

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkoly.

Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów rekrutacyjnych zostaną opublikowane 23 marca 2020r. na stronach: www.edukcja.slubice.pl, www.slubice.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych jednostek oświatowych.