Informacja w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Słubice  na rok szkolny 2020/2021

Z powodu istniejącej sytuacji epidemiologicznej komisje rekrutacyjne informują, że listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów  niezakwalifikowanych   do poszczególnych jednostek oświatowych zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do tych jednostek   oraz na ich stronach internetowych w dniu  17.04.2020r. o godz. 15.00. Adresy stron internetowych poszczególnych jednostek znajdują się w załączniku nr 1. Jednocześnie   komisje   przypominają, że zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do jednostki. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, rodzic/opiekun   prawny   kandydata zakwalifikowanego, składa pisemnie  potwierdzenie   woli   przyjęcia   kandydata   do   jednej wybranej  jednostki. Potwierdzenie woli należy przesłać   pocztą elektroniczną na adres mailowy jednej wybranej jednostki w terminie od  20.04.2020r.  do   30.04.2020r. do godz.15.00.   Druk  potwierdzenia   woli   znajduje   się   w załączniku   nr   2.   Brak   pisemnego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z dalszego etapu rekrutacji.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają telefonicznie lub drogą mailową dyrektorzy jednostek oświatowych, w godzinach od 8.00 do 15.00. Dane teleadresowe znajdują się w załączniku nr 1.

Załączniki
Download this file (załącznik nr 1.pdf)załącznik nr 1.pdf[ ]38 kB
Download this file (załącznik nr 2.pdf)załącznik nr 2.pdf[ ]38 kB