Informujemy, że na BIP ZAO zamieszczono sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.