W związku z rozpoczynającą się 22 marca 2021r. rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 63 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Słubicach - 52 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach - 34 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 39 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach - 21 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 17 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Golicach  - 13 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kunowicach – 24 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Świecku - 16 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Golicach - 8 miejsc

- Punkt Przedszkolny w Kunowicach - 15 miejsc

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli