W związku z rozpoczynającą się 22 marca 2021r. rekrutacją do klas I szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu, dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach - 16 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach  - 16 miejsc

  Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol