W związku z rozpoczynającą się 21 marca 2022r. rekrutacją do klas I szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu, dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach - 23 miejsc

-  Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach – 14 miejsc

-  Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach -  6 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Kunowicach  - 8 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach  - 16 miejsc

             Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol