W dniu 4 kwietnia 2022r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy  Ministrem Edukacji i Nauki a Burmistrzem w sprawie realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, dzięki któremu Gmina otrzyma dofinansowanie z Budżetu Państwa na organizację wycieczek szkolnych w wysokości 60 464 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” do końca roku szkolnego 2021/2022 uczniowie słubickich szkół podstawowych wezmą udział w wycieczkach:

1.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach- jednodniowa wycieczka do Poznania

2.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach - jednodniowa wycieczka do Ochli i Drzonowa

3.    Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach – jednodniowa wycieczka do Poznania

4.    Szkoła Podstawowa w Kunowicach – trzydniowa wycieczka do Warszawy

5.    Szkoła Podstawowa w Kunowicach – trzydniowa wycieczka do Krakowa

6.    Szkoła Podstawowa w Golicach – jednodniowa wycieczka do Ochli i Zielonej Góry

7.    Szkoła Podstawowa w Golicach – trzydniowa wycieczka do Trójmiasta