W związku z rozpoczynającą się 23 maja 2022r. rekrutacją uzupełniającą do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego,  dyrektorzy jednostek oświatowych informują o liczbie wolnych miejsc w jednostkach:

 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Słubicach - 3 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach – 3 miejsca

- Przedszkole Samorządowe nr 4 w Słubicach - 1 miejsce

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 – 16 miejsc

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 1 miejsce

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Golicach  - 9 miejsc

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kunowicach – 22 miejsca

- Punkt Przedszkolny w Świecku - 15 miejsc         

Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-przedszkoli.

 Wniosek należy złożyć w wybranej jednostce. Można go złożyć do nie więcej niż 3 jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji uzupełniającej udzielają dyrektorzy placówek.