W związku z rozpoczynającą się 30 maja 2022r. rekrutacją uzupełniającą do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023,  dyrektorzy szkół podstawowych informują
o liczbie wolnych miejsc w klasach pierwszych:

 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Słubicach – 13 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Słubicach – 12 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach – 7 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Golicach – 16 miejsc

- Szkoła Podstawowa w Kunowicach – 6 miejsc

  Wniosek i pozostałe dokumenty niezbędne do rekrutacji dostępne są tutaj: http://www.edukacja.slubice.pl/informacje/rekrutacja-do-szkol

 Wniosek należy złożyć w wybranej jednostce. Można go złożyć do nie więcej niż 3 jednostek.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji uzupełniającej udzielają dyrektorzy placówek.