Jednym z głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach, jest podejmowanie oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice.

W związku z tym, 31 sierpnia 2022 r. roku Burmistrz Słubic ogłosił konkurs ofert dla nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku szkolnym 2022/2023 a 9 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia.

W skład komisji weszli:

Jolanta Skręty- Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty;

Sabina Matkowska – Kierownik Biura Spraw Społecznych;

Monika Boryń – Naczelnik Wydziału Administracyjnego;

Izabela Jasiewicz- Inspektor w Biurze Spraw Społecznych.

 

W tym roku nauczyciele i instruktorzy złożyli 27 ofert na prowadzenie autorskich zajęć pozalekcyjnych dla 27 grup uczestników liczących po 12-20 osób. Proponowane zajęcia obejmowały dzieci ze szkół podstawowych oraz z Placówki Wsparcia Dziennego.

Komisja szczegółowo zapoznała się ze wszystkimi ofertami. Po debacie postanowiono, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą: zgodność zapisów w ofercie z ogłoszeniem o konkursie, spójność zaproponowanego tematu z treścią programu, pomysł  i sposób realizacji wychodzący poza ramy podstawy programowej odpowiadający potrzebom grupy odbiorców oraz aktywizowanie młodych ludzi w przedsięwzięcia o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym.

W związku z powyższym, komisja zgodnie postanowiła, że w tym roku do realizacji przyjmuje się 23 przedstawione oferty. Zatem od października 2022 roku do czerwca 2023 roku na terenie gminy będą realizowane następujące projekty:

1.    Barbara Zduńczyk – „Zejdźmy z kanapy” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

2.    Tatiana Uwarkin – „Kuchnie świata na wesoło” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

3.    Tatiana Uwarkin „Kreatywne rękodzieła” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

4.    Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

5.    Angelika Chustecka „Fitness dla młodzieży” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;

6.    Monika Kołoszyc „Szyję, rysuję, maluję” w Szkole Podstawowej Nr 2 im. T. Kościuszki w Słubicach;

7.    Mirosław Dębiec „Palantowe piątki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

8.    Mirosław Dębiec „Futbolaki” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

9.    Krzysztof Rzóska „Gram, bo lubię” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

10. Krzysztof Rzóska „Szachy są the best” w Szkole Podstawowej Nr 3 im. S. Czarnieckiego w Słubicach;

11. Daria Stanicka „Więcej ruchu dla maluchów” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

12. Henryk Dobrowolski „Zajęcia tenisa ziemnego” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

13. Paulina Grzeszczuk „Zabawy językiem migowym, czyli kurs języka migowego dla dzieci” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

14. Alicja Barszcz „Akademia małego artysty- Roztańczone stópki” w Szkole Podstawowej w Golicach;

15. Elżbieta Mierzejewska „Z lekkoatetyką za pan brat” w Szkole Podstawowej w Golicach;

16. Elżbieta Mierzejewska „Robotyka” w Szkole Podstawowej w Golicach;

17. Wioleta Szaniawska „Głowa pełna pomysłów” w Szkole Podstawowej w Golicach;

18. Elżbieta Kusz „Maskarada” w Szkole Podstawowej w Golicach;

19. Natalia Majchrzak „Język polski wcale nie musi być obcy” w Placówce Wsparcia Dziennego w Słubicach;

20. Piotr Janoś „Szachy. Myśl szachami, ale nigdy nie zamatuj własnego myślenia” w Placówce Wsparcia Dziennego w Słubicach;

21. Monika Jakuszewicz „Razem śpiewamy i frajdę z tego mamy!” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

22. Katarzyna Bartosz, Anna Michałczak „Polsko-niemieckie zabawy na małej scenie” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach;

23. Małgorzata Tomala- Kotek „Kotek-motek dziergać każdy może” Przedszkole Samorządowe nr 2 „Pinokio” w Słubicach.

Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki, form realizacji oraz doboru grupy docelowej, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi a także zawierają opis prezentacji pracy grupy w środowisku lokalnym.

Oferty nie przyjęte do realizacji:

1.    Oksana Kondratyuk „Easy English” w Szkole Podstawowej w Golicach;

2.    Bogdan Zduńczyk „Muzyka uczy i bawi” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Słubicach;

3.    Daria Stanicka „Czytajki pomagajki” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach;

4.    Emilia Iwaszkiewicz „Dzieci na scenie” w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kunowicach.

 Zatwierdził:

Burmistrz Słubic

(-) Mariusz Olejniczak