Deklaracja dostępności Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach

Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Edukacja Słubice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Dodane ugodnienia

 • Przełącznik kontrastów
 • Przełącznik trybów nocnych
 • Przełącznik rozmiaru czcionki
 • Dodane parametry aria-label, które ułatwiają przeglądanie strony przez osoby niewidzące
 • Strona jest przygotowana w wysokokontrastowej kolorystyce
 • Możliwość przeglądania strony za pomocą klawiatury
 • Możliwość rozszerzenia layoutu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 02.09.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 09.02.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzając audyt.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kwiatkowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 737 20 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespół Administracyjny Oświaty Słubicach
 • Adres: ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 95 737 20 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim w Słubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Akademickiej, oraz od strony podwórka Urzędu Miejskiego w Słubicach. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ulicy Akadamickiej. Szerokość drzwi pozwala na przejazd wózkiem inwalidzkim. Brak stopni, wejście bezpośrednio z chodnika.
 • W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich..
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych..
 • Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych..
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online..